Trädplantering

Trädplantering

Sequoia Trädvård erbjuder privatpersoner, företag, kommuner och bostadsrättsföreningar trädplanteringsarbeten. Vi kan hjälpa dig med både rådgivning och konsultation, inköp och beställning av ditt nya träd, förberedning av ytan samt plantering av trädet. Vi erbjuder även planteringsarbeten för större volymer av träd samt plantering av trädalléer.

Sequoia Trädvård erbjuder allt från plantering av fruktträd till plantering av stora träd och alléer. Vi erbjuder våra planteringstjänster till både privata kunder, företag och kommuner. Som privatperson kan det vara svårt att hitta träd av större exemplar i vanliga plantskolor. Vi kan hjälpa dig med både beställning och plantering av större träd som snabbt ger en fin effekt i din trädgård. Ibland kan det vara svårt att veta vilket träd som passar på just din tomt och det är en del att tänka på innan man väljer sort beroende på zon, klimat och läge. Vi erbjuder därför även konsultation inför ditt val av träd och kan hjälpa dig med hela
processen från val av träd, beställning, plantering och installation av bevattningssystem.

Vi bryr oss om dina träd!

Vårt team tillhandahåller professionella trädvårdstjänster och växthanteringsprogram så att ditt landskap ser vackert ut.

Vi bryr oss om dina träd!

Vårt team tillhandahåller professionella trädvårdstjänster och växthanteringsprogram så att ditt landskap ser vackert ut.