Stubbfräsning

Stubbfräsning

Efter en trädfällning är chansen stor att du även behöver en stubbfräsning för att få bort resterna av trädet och ibland även bortgrävning av rötterna. Syftet med stubbfräsningen är att få en jämnare yta efter trädfällningen på platser man ofta rör sig på som t.ex. gångstråk eller gräsmattor. Om platsen inte kräver att stubben tas bort rekommenderar vi att låta den stå kvar eftersom insekter, svampar och fåglar gynnas av att ha tillgång till ett naturligt insektshotell. Detta gynnar i sin tur din trädgård eller naturområde.

En stubbfräsning kan utföras efter en trädfällning. Stubbfräsningen innebär att man med hjälp av en maskin fräser bort resterna av trädet och att man därmed får en jämnare markyta. Fräsningen är idealisk om stubben är placerad på områden man ofta rör sig på, t.ex. i gräsmattor eller på gångstigar. Ibland behöver man även ta bort de gamla rötterna från trädet. Detta görs bäst med uppgrävning för hand.

Sequoia Trädvård erbjuder stubbfräsning av både små och stora stubbar från träd eller buskar. I många fall finns det anledning att behålla stubben efter fällningen om den är placerad i t.ex. en rabatt eller på en yta där den inte stör framkomligheten. Stubben blir då ett naturligt insektshotell där nyttiga insekter kan bygga bo och söka skydd. Med nutidens klimatförändringar är det viktigare än någonsin att tänka på den biologiska mångfalden och hur vi människor kan hjälpa till att främja naturlivet i vår egen närhet. Att spara din stubbe kan därför vara en mycket god idé om möjligheten finns.

Vi bryr oss om dina träd!

Vårt team tillhandahåller professionella trädvårdstjänster och växthanteringsprogram så att ditt landskap ser vackert ut.

Vi bryr oss om dina träd!

Vårt team tillhandahåller professionella trädvårdstjänster och växthanteringsprogram så att ditt landskap ser vackert ut.