Trädfällning

Trädfällning

Vi tillhandahåller alla typer av professionella trädfällningsarbeten till privatpersoner, företag, kommuner, vägföreningar och bostadsrättsföreningar – från enklare trädfällningar till mer komplicerade fällningsarbeten som innebär större tekniska utmaningar. Till exempel: Avancerad trädfällning, sektionsfällning, markfällning, precisionsfällning, assisterad trädfällning med hjälp av kran eller skylift. Vi erbjuder även avverkning av skogspartier samt trädfällning för att öka framkomlighet och friläggning längs vägkanter och servitutvägar.

Ansökan om marklov

Innan trädfällningsarbeten kan man behöva ett marklov från kommunen. Vid ansökan om ditt marklov behöver du ett utlåtande av en professionell arborist som på plats kan göra en riskbedömning av trädet. Vi erbjuder riskbedömingar med hjälp av våra professionella och certifierade arborister som kan hjälpa dig att göra en bedömning av trädets skick. Hör av dig till oss om du vill veta mer!

Sektionsfällning

Om man inte har utrymme att fälla trädet från marken, (markfällning), kan man istället tillämpa en så kallad sektionsfällning där man sågar ned trädet i sektioner uppifrån och ned. Arbetet utförs av vårt arboristteam – ofta med klättring men i vissa fall med hjälp av kran eller skylift.

Markfällning

Om det finns tillräckligt med utrymme kan man fälla trädet i sin helhet från marken. Detta är oftast det mest tidseffektiva alternativet om möjligheten finns. Här är det viktigt att låta erfarna och certifierade arborister utföra arbetet eftersom en markfällning kan vara riskabel om den inte utförs på ett korrekt vis.

Precisionsfällning

Med hjälp av precisionsfällning kan man fälla träd som är placerade på en begränsad yta där det inte går att fälla trädet åt vilket håll som helst. Metoden kräver en noggrann planering och bör utföras av erfarna och professionella arborister för att undvika skador på människor och omgivningar.

Skylift

Fällning av döda träd behöver ibland utföras med hjälp av en skylift för att säkerställa arboristernas säkerhet under arbetet om trädet är för skört att klättra i.

Kran

En trädfällning med hjälp av kran används ofta när ytan under trädet är för snäv eller då trädet står nära ett hus och man inte på ett säkert sätt kan låta grenar falla till marken utan att riskera skador på kringliggande egendom eller ytor.

Vi bryr oss om dina träd!

Vårt team tillhandahåller professionella trädvårdstjänster och växthanteringsprogram så att ditt landskap ser vackert ut.

Vi bryr oss om dina träd!

Vårt team tillhandahåller professionella trädvårdstjänster och växthanteringsprogram så att ditt landskap ser vackert ut.