Skog & naturvård

Skog & naturvård

Vi erbjuder våra kunder vård av skogsområden och naturområden. Skogsavverkning, friläggning av ytor och slyröjning är några exempel. Vi tillhandahåller alla former av trädbeskärningsarbeten för naturområden som till exempel säkerhetsbeskärning, utrymmesbeskärning och kronhöjning.

Vård av naturområde/skogsavverkning

Sequoia Trädvård erbjuder avverkning av träd och skog samt röjning av sly i skogsområden. Vi kan hjälpa dig med att avverka träd längs vägar och servitut för att öka framkomligheten för trafik och gående eller för att frilägga ytor som ska bebyggas. Har du ett naturområde som behöver förbättras? Genom att röja bort invasiva växtarter kan man öka den biologiska mångfalden och skapa mer plats för den naturliga floran vilket gör mycket för vår natur och miljö. Vi har en lång erfarenhet av att arbeta i skogsmiljöer och kan hjälpa dig att upprätta en skötselplan för att du som kund ska kunna få ut så mycket av ditt naturområde som möjligt. Vi utför även avverkning och röjningsarbeten för kommuner, vägföreningar och
företagskunder.

Vi bryr oss om dina träd!

Vårt team tillhandahåller professionella trädvårdstjänster och växthanteringsprogram så att ditt landskap ser vackert ut.

Vi bryr oss om dina träd!

Vårt team tillhandahåller professionella trädvårdstjänster och växthanteringsprogram så att ditt landskap ser vackert ut.