Stubborttagning vs. stubbfräsning

Stubbfräsning med maskin

När du har tagit bort ett träd från din fastighet lämnas du kvar med en stubbe. Trädstubbar tar mycket lång tid på sig att förmultna och kan vara både farliga och fula. Att ta bort stubben eller slipa stubben är de bästa sätten att ta hand om detta problem.  Ett träds rotklump är i allmänhet fyra till tio gånger större än trädet, vilket gör den mycket stor! Den här guiden hjälper dig att avgöra om du ska ta bort stubben eller få stubben nedfräst.

Stubbfräsning

Stubbrytning är processen att ta bort stubben från ett träd med hjälp av en specialiserad flishuggare. Den mal stubben ner till några centimeter under marken. Resten lämnas att ruttna av sig själv.

Fördelar
• Billigare
• Snabbare
• Kräver mindre arbete
• Miljövänligare
• Inget stort hål att fylla
• Man kan plantera om på samma yta

Nackdelar
• Rötter som ruttnar

Stubborttagning

Stubborttagning är en process där stubben tas bort tillsammans med trädets rotklump. För att ta bort en stubbe måste man använda en jordbyggare för att gräva ett stort hål och ta bort alla trädets rötter.

Fördelar
• Enkel återplantering av ett nytt träd
• Komplett borttagning av stubben och trädets rötter
• Inga rötter som ruttnar och som skadedjur kan trivas med.

Nackdelar
• Kostnad
• Stort hål efter borttagning
• Tar längre tid
• Mindre miljövänligt

Att välja mellan stubbning och stubbfräsning beror i huvudsak på vad du vill göra med utrymmet efter att trädet har tagits bort och vad kostnaden är.

Om du är ute efter lägre kostnader och inte vill plantera om är slipning det bästa alternativet. Om du vill plantera om eller om rötterna är till besvär är borttagning rätt väg att gå.

Kontakta en certifierad arborist för en konsultation idag!

Dela inlägget: