6 viktiga tips för beskärning av träd på vintern

Snötäckta träd

När är bästa tiden att beskära träd?

Skåne har ett unikt klimat och många av de guider som finns där ute tar inte hänsyn till våra “speciella” vintrar!  Skånes träd måste vara lite tåligare än sina sydliga kusiner på grund av våra extrema klimatväxlingar.  Det är viktigt att ge dem en så bra växtsäsong som möjligt på grund av hur kort den är!

Under vintern går dina träd in i en vilofas, vilket är den bästa tiden för att ändra formen på ett träd eller en buske.  Det gör att trädet kan växa igen snabbare på våren.  Det är också lättare att se trädets form när lövverket är borta.  Vinterbeskärning är mycket bättre för ditt träd och för dig eftersom det kräver mindre ansträngning!

Här är din guide till vinterbeskärning av träd!

  • Se till att beskära först när trädet eller busken är i vila. Om du beskär för tidigt kan snitten torka ut när temperaturen sjunker.  Detta kommer att orsaka allvarliga skador på trädet under den kalla vintern.
  • Skaffa rätt verktyg. Med rätt verktyg minimerar du traumat på trädet och gör ditt liv mycket enklare.   Några grundläggande verktyg som du behöver är en avverkningssax, en stolpsax, eventuellt en häcksax och en beskärningssåg.
  • Kontrollera om det finns sjukdomar. Nu när allt löv har fallit av trädet är det mycket lättare att se trädets faktiska struktur.  Din beskärning bör innefatta kontroll av sjukdomar samt att du skär bort eventuella sjuka grenar.
  • Forma trädet. Låga grenar på alla vintergröna träd kan lätt tas bort när trädet är i vila.  För lövträd se till att beskära ostyriga grenar, döda grenar eller problemgrenar.  Försök att eliminera svaga eller smala krokar för att främja de starkaste grenarna.  Detta gäller även för dubbla ledare.  Ta bort den svagare för att främja den starkare.
  • Bör du använda en beskärningsförseglare? Det korta svaret är nej.  De minskar trädens förmåga att läka när växtsäsongen börjar igen.  Eftersom vi beskär på vintern är trädet redan i vila.  Se bara till att du beskär på en torr dag för att minimera vätskan på de nyss beskurna grenarna.
  • Rådgör med en expert. Beskärning är en av de saker som verkar enkla tills man faktiskt försöker. Konsultera guider som den här eller ring en certifierad arborist.

Här finns en detaljerad guide om korrekt beskärningsteknik om du är en gör det själv-manövrerare!

Att beskära dina träd ger dem den form, hälsa och estetik som ditt utrymme kommer att uppskatta!

Dela inlägget: